O organizacji

O organizacji
Zwiᶏzek byłych mieszkańcὁw Zagłᶒbia

Nasza strona pomoże Ci znaleźć informacjᶒ o społecznościach Zagłᶒbia i o przeszłych, obecnych i przyszłych działaniach Zwiᶏzku. Wejdź na stronᶒ, weź udział w upamiᶒtnieniu spuścizny żydowskiej z Zagłᶒbia dla młodszych pokoleń.
W dniu 1 października w roku 1934 grupa emigrantὁw założyła zwiᶏzek byłych mieszkańcὁw Bᶒdzina w Palestynie.
Zwiᶏzek byłych mieszkańcὁw Zagłᶒbia (pochodzących z 30 miejscowości) powstał w Izraelu w roku 1979. Stowarzyszenie zostało zapisane prawnie, a jego celem jest zachowywanie pamiᶒci i przekazywanie tej tradycji młodszemu pokoleniu.

Cele Zwiᶏzku
:

Utrzymywanie kontaktu miᶒdzy Żydami pochodzᶏcymi z Zagłᶒbia, którzy mieszkają obecnie w Izraelu i na całym świecie; zapewnienie i utrzymanie miejsc pamiᶒci Żydὁw w Zagłᶒbiu.


Miejsca pamiᶒci w Izraelu
:

 • Nagrobek prochὁw, postawiony w roku 1953 na cmentarzu Nahalat Icchak w Tel Awiwie. Miejsce to jest corocznie odwiedzane w dziewiᶏtym dniu miesiᶏca Aw (przypada jesienią) przez byłych Zagłᶒbian, odmawia się wtedy modlitwę Kadisz na pamięć ofiar ostatecznej likwidacji gett Zagłᶒbia. Dziewiᶏty dzień w miesiᶏcu Aw jest datą symboliczną w kalendarzu żydowskim, gdyż upamiętnia zburzenie świątyni w Jerozolimie. Jest to więc także dzień postu i żałoby.
 • Imponujᶏce miejsce pamiᶒci w lesie "Kdoszej Zagłᶒbie" koło Modi'in, które zajmuje obszar wielkości kilku akrὁw. Tysiᶏce Zagłᶒbian z kilku pokoleń przybywa na to miejsce w dniu Jom ha-Szoa na uroczystość pamiᶒci Holokaustu.
 • Ulica w Tel Awiwie imienia Społeczności Zagłᶒbia – Kehilot Zaglembie.
W ostatnich latach, dziᶒki ciᶏgłej działalności i dobremu kontaktowi z zarzᶏdami lokalnymi i regionalnymi oraz ze zwiᶏzkami wolontariuszy w Polsce, władze doprowadziły do stosownego upamiᶒtnienia społeczności żydowskich w Zagłᶒbiu i stworzenia najważniejszych miejsc pamiᶒci:
 • siedem cmentarzy uporzᶏdkowanych i utrzymanych w dobrym stanie;
 • pomniki i tablice pamiᶏtkowe w miejscach, w ktὁrych znajdowały siᶒ synagogi, szkoły, sierocińce, szpitale;
 • w miejscach w ktὁrych znajdowały siᶒ getto Środula w Sosnowcu i getto Kamionka w Bᶒdzinie, ulice nazwane zostały na cześć bohaterὁw getta.

Obecnie Zwiᶏzek liczy 1500 rodzin z pierwszego i z drugiego pokolenia mieszkających w Izraelu, jak też setki rodzin za granicᶏ. Rὁwnież trzecie pokolenie bierze czynny udział w utrwalaniu pamiᶒci.

Co rok Zwiᶏzek organizuje "Podrὁż do Korzeni" do Zagłᶒbia i do Auschwitz (miejsce zagłady, w ktὁrym zamordowano większość Żydὁw Zagłᶒbia. W podrὁżach biorą udział Zagłębianie z trzech pokoleń. Związek organizuje też dla swoich członkὁw wizyty w muzeach oraz odczyty i warsztaty na temat Holokaustu i zachowania pamięci.

     menachem lior               avraham green

                    Menachem Lior                                            Abraham Green,
             obecny prezes Zwiᶏzku                   honorowy prezydent, były prezes Zwiᶏzku
           Życiorys Menachema Liora                               Link do filmu "Mr. Zaglembie"

Datki dla Związku


Działalność Związku wymaga niemałych kosztów pieniężnych.
Głównym źródłem na pokrycie kosztów są składki członkowskie.

Wasz udział jest decydujący.

Darowizny dla Związku sᶏ mile widziane.


Wpłata bezpośrednia do banku:

Konto "Irgun Jocei Zagłᶒbie". Leumi Bank, Herclija, IZRAEL, oddział 783, numer konta: 3460062

 • בית התפוצות
 • לוחמי הגטאות
 • fundacja
 • JRI
 • משואה - המכון ללימודי שואה
 • usa holocaust museun
 • יד ושם
 • Museum of the History of Polish Jews