Announcement referring to the 9-7-1939 Będzin memorial service

Announcement referring to the 9-7-1939 Będzin memorial service
"The Polish branch of the Zionist Federation in Będzin announces that on 9 July 1939 at 7 p.m. there will be a big memorial service for the 35th day to the passing away of our nation's leader


Dr. Theodor Ze'ev
 Herzl of blessed memoryand the 5th anniversary to the passing away of our national poetMr. Hayim Nahman Bialik of blessed memory


Speeches will be held by:
Rabbi A. Grausman, I. Wygodzki, A. Liwer etc.

Datki dla Związku


Działalność Związku wymaga niemałych kosztów pieniężnych.
Głównym źródłem na pokrycie kosztów są składki członkowskie.

Wasz udział jest decydujący.

Darowizny dla Związku sᶏ mile widziane.


Wpłata bezpośrednia do banku:

Konto "Irgun Jocei Zagłᶒbie". Leumi Bank, Herclija, IZRAEL, oddział 783, numer konta: 3460062

  • בית התפוצות
  • לוחמי הגטאות
  • fundacja
  • JRI
  • משואה - המכון ללימודי שואה
  • usa holocaust museun
  • יד ושם
  • Museum of the History of Polish Jews