מכתב אחרון מבנדין

שבת, 12 מאי 2018

מכתב אחרון מבנדין

ב-17 ביולי 1943 הגיע מכתב מקושטה שבטורקיה בחתימת וניה פומצרנץ שליח "החלוץ" המכתב הובא על ידי גרמני מפראג. הגרמני הסתובב בבנדין וכשראה שאין יהודים רצה לעזוב. לפתע ראה אדם עם קובע כחול לבן, עקב אחריו והיגיע לשופ.
שם אמר שרוצה לפגוש את ראש יודנראט והביאו אותו לחיים מולצאדסקי אשר ביקש את המכתב. הגרמני סירב וטען שעליו למסור אותו רק לאנשים ברשימה שלו. קראו לפרומקה פלוטניצקה, הרשל שפרינגר ,מקס ברנדס מהקיבוץ. ליוזק קוזוך מ"נוער הציוני" ושלמה לרנר מ"גורדוניה" הגרמני מסר 50,000 מרק אבל לא היה בהם כדי לעזור למחתרת. פרומקה ניסחה מכתב תשובה עליו חתמו 5 חברים ולהלן קטעים מהמכתב האחרון שיצא מגיטו בנדין לחברים בארץ ישראל:

המכתב מתחיל ב- "כשתקבלו את המכתב הזה אנו לא נהיה בחיים".

הוא נכתב בבונקר על ידי מנהיגי המחתרת היהודית: פרמקה פלוטניצקה, הרשל שפרינגר, ישראל קוז'וך, שלמה לרנד  וצבי ברנדס.

 המכתב נכתב ב- 17 ביולי 1943 מספר ימים לפני חיסול גטו בנדין והיה מיועד לנציגי ארץ ישראל אשר ישבו בתורכיה.


LastLetterFromBendinA1

LastLetterFromBendinB1

מאמרים קשורים

קישורים חיצוניים

חברים, מתנדבים ותורמים - קיומו של הארגון תלוי בכם

הפעילות הרבה של הארגון מחייבת הוצאות כספיות בלתי מבוטלות. הכיסוי הכספי העיקרי בא מדמי חבר העומדים על 200 ש"ח. כל תרומה נוספת תתקבל בברכה. אנא, שלמו את דמי החבר כדי שנוכל להמשיך בפעילות החשובה של הארגון. קיומו של הארגון תלוי בכם.

פניה חשובה לחברי הארגון!

חברי ארגון זגלמביה היקרים,

הפעילות השוטפת של הארגון הולכת וגדלה, והשנה היא כללה, בין היתר:

• עריכת טקסים: טו-בשבט, יום השואה, ט' באב
• קיום מפגשי חברים והרמת כוסית לקראת ראש השנה ופסח
• מפגשים של "קפה זגלמביה"
• תחזוקת אתר זגלמביה במודיעין
• הפקת והוצאת עיתון זגלמביה הנשלח לכל החברים בדואר
• תחזוקת אתר אינטרנט ושמירה על עדכניותו באופן תדיר
• מענה לפניות של החברים בחיפוש אחר שורשים
• ועוד

ארגון הפעילות נעשה בהתנדבות. חברי ההנהלה והחברים הפעילים עושים מלאכתם באמונה וללא קבלת כל תמורה שהיא.

לצערנו, ההקצבות שהובטחו לארגון ע"י גורמי הממשלה הופסקו כמעט לחלוטין בטענת חוסר תקציב.
באופק לא נראה כל שינוי למרות הצהרות שנשמעות בתקשורת.

במצב דברים זה ניתן יהיה להמשיך את הפעילות השוטפת, אם ורק אם נגבה מהחברים דמי חבר ותרומות.

חברים שטרם שלמו דמי חבר עבור שנת 2019 מתבקשים לעשות זאת לאלתר.
(דמי החבר השנתיים עומדים על 200 ₪ לשנה למשפחה גרעינית) .

כל תרומה תתקבל בברכה.

נא לשלוח את השיקים לפקודת
"ארגון יוצאי זגלמביה" לכתובת ת.ד. 7799 רמת גן 5217701.

אנו קוראים לכם לתת כתף למען המשך הפעילות החשובה לכולנו.

שימור מורשת אבותינו וזיכרון משפחותינו תלוי רק בנו.

בברכה
דב פניני, יו"ר הארגון
וכל חברי ההנהלה

תשלום דמי חבר באמצעות הבנק

ישירות לחשבון הבנק:
לזכות "ארגון יוצאי זגלמביה", בנק לאומי, הרצליה, סניף 783. חשבון:3460062.
SWIFT Code: LEUMILITXXX
IBAN: IL 820107830000003460062

המשלם בדרך זו מתבקש ליידע אותנו בטופס המצורף או לשלוח העתק מההעברה לפקס.  03-6771542 כדי שנדע למי ולאן לשלוח קבלה. תרמתי, תשלחו לי קבלה

תשלום דמי חבר באמצעות צ’קים

באמצעות הדואר - בשיק לפקודת ארגון יוצאי זגלמביה, ת"ד 7799, רמת גן 5217701

מתנדבים ותורמים לעמותה

ארגון זגלמביה פועל בהרבה נושאים. יש הרבה נושאים בתכנון שלא מיושמים מכיוון שאין כוח אדם שיטפל בהם. אנא, תרמו מזמנכם ובואו להתנדב בארגון.
 צרו איתנו קשר כאן
  • בית התפוצות
  • לוחמי הגטאות
  • fundacja
  • JRI
  • משואה - המכון ללימודי שואה
  • usa holocaust museun
  • יד ושם
  • Museum of the History of Polish Jews