הקדמה

יזכור

Tizkor כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד... (ירמיהו ל"א , י"ט )

מאת: שמשון ישביץ

אתר אינטרנטי זה, הוקם לכבודם של כל אחד מחללי מערכות ישראל, למן התחלת המאבק הציוני בארץ, דרך הקמת המדינה ועד עצם היום הזה. אתר זה הוקם כגלעד, לכל אחד מהלוחמים והלוחמות שנפלו בארץ-ישראל, לפני ואחרי תקומתה.

אתר זה אוצר בתוכו, את חללי מערכות ישראל, אשר מוצאם מערי ועיירות זגלמביה.
אספתי במשך שנים מספר. שמות, עדויות, תחקירים וקורות חייהם של חללים אשר נפלו במערכות ישראל. חלקם מופיע בשולי הספרים - פנקסי הקהילות של זגלמביה.

בין חללי זגלמביה, ישנם כאלה שעלו לארץ לפני מלחמת העולם, ונפלו חלל במאורעות השונים. ישנם אחרים אשר שרדו את אימי השואה והמחנות ונפלו בקרבות מלחמת השחרור.אחרים נפלו בקרבות ואירועים אחרים לאורך השנים.
חילקתי את רשימת הנופלים, לפי חללים של דור השואה וכן חללים בני הדורות השני והשלישי (ו..לצערנו, מלחמות ישראל לא פסקו).

פרק מיוחד הוקדש לחללי "נצר אחרון". חללי "נצר אחרון" הינם אלה, אשר שרדו את מחנות ההשמדה, נשארו בודדים מכל משפחתם הגרעינית. לא זכו להקים משפחה ונפלו במערכות ישראל. גל-עד מיוחד, הוקם לכבודם ולזכרם ביד ההנצחה זגלמביה, ביער בן שמן.

אתר הנצחה זה, יש בו מרוחו של בית העלמין, מרוחו של המוזיאון ההיסטורי וגם מרוחה של הערכיות. לבקר באתר הזה, פירושו להלך בשבילי האבן של בית העלמין, אלה המובילים את ההלך אל מצבתו של החלל - כל המצבות דומות זו לזו, אבל לכל אחת מהן הסיפור האנושי משלה, ומכולן עולה אותה עצבות.

באתר "יזכור" זה נכבד את זיכרון של כל אחד מהנופלים וננצור למשמרת נצח את סיפור חייו.
ליד כל שם, תמצאו כתובת קישור אינטרנטי – כתובת זו תפתח לפניכם את קורות חייו של החלל, כשם שמופיע וערוך באתר ההנצחה של משרד הביטחון – אגף ההנצחה.

תודות
תודה מיוחדת למשרד הביטחון – אגף הנצחה, אשר אפשרו להשתמש בקישור האינטרנטי של האתר.
תודה מיוחדת לידידי ורעי – אבי צ'פניק, אשר אמון על מערכת האינטרנט של הארגון. אבי צ'פניק, קידם את האתר ופרסום חלק זה של ההנצחה.

סליחה ומחילה
אני מבקש סליחה ומחילה מכל אלה אשר במשך השנים וכל זמן התחקירים שלי לא עלה בידי למצוא את שמותיהם ולהנציחם. כל שם חלל אשר יובא לפני, יבחן ייבדק ויוכנס לרשימות.

חברים, מתנדבים ותורמים - קיומו של הארגון תלוי בכם

הפעילות הרבה של הארגון מחייבת הוצאות כספיות בלתי מבוטלות. הכיסוי הכספי העיקרי בא מדמי חבר העומדים על 200 ש"ח. כל תרומה נוספת תתקבל בברכה. אנא, שלמו את דמי החבר כדי שנוכל להמשיך בפעילות החשובה של הארגון. קיומו של הארגון תלוי בכם.

פניה חשובה לחברי הארגון!

חברי ארגון זגלמביה היקרים,

הפעילות השוטפת של הארגון הולכת וגדלה, והשנה היא כללה, בין היתר:

• עריכת טקסים: טו-בשבט, יום השואה, ט' באב
• קיום מפגשי חברים והרמת כוסית לקראת ראש השנה ופסח
• מפגשים של "קפה זגלמביה"
• תחזוקת אתר זגלמביה במודיעין
• הפקת והוצאת עיתון זגלמביה הנשלח לכל החברים בדואר
• תחזוקת אתר אינטרנט ושמירה על עדכניותו באופן תדיר
• מענה לפניות של החברים בחיפוש אחר שורשים
• ועוד

ארגון הפעילות נעשה בהתנדבות. חברי ההנהלה והחברים הפעילים עושים מלאכתם באמונה וללא קבלת כל תמורה שהיא.

לצערנו, ההקצבות שהובטחו לארגון ע"י גורמי הממשלה הופסקו כמעט לחלוטין בטענת חוסר תקציב.
באופק לא נראה כל שינוי למרות הצהרות שנשמעות בתקשורת.

במצב דברים זה ניתן יהיה להמשיך את הפעילות השוטפת, אם ורק אם נגבה מהחברים דמי חבר ותרומות.

חברים שטרם שלמו דמי חבר עבור שנת 2019 מתבקשים לעשות זאת לאלתר.
(דמי החבר השנתיים עומדים על 200 ₪ לשנה למשפחה גרעינית) .

כל תרומה תתקבל בברכה.

נא לשלוח את השיקים לפקודת
"ארגון יוצאי זגלמביה" לכתובת ת.ד. 7799 רמת גן 5217701.

אנו קוראים לכם לתת כתף למען המשך הפעילות החשובה לכולנו.

שימור מורשת אבותינו וזיכרון משפחותינו תלוי רק בנו.

בברכה
דב פניני, יו"ר הארגון
וכל חברי ההנהלה

תשלום דמי חבר באמצעות הבנק

ישירות לחשבון הבנק:
לזכות "ארגון יוצאי זגלמביה", בנק לאומי, הרצליה, סניף 783. חשבון:3460062.
SWIFT Code: LEUMILITXXX
IBAN: IL 820107830000003460062

המשלם בדרך זו מתבקש ליידע אותנו בטופס המצורף או לשלוח העתק מההעברה לפקס.  03-6771542 כדי שנדע למי ולאן לשלוח קבלה. תרמתי, תשלחו לי קבלה

תשלום דמי חבר באמצעות צ’קים

באמצעות הדואר - בשיק לפקודת ארגון יוצאי זגלמביה, ת"ד 7799, רמת גן 5217701

מתנדבים ותורמים לעמותה

ארגון זגלמביה פועל בהרבה נושאים. יש הרבה נושאים בתכנון שלא מיושמים מכיוון שאין כוח אדם שיטפל בהם. אנא, תרמו מזמנכם ובואו להתנדב בארגון.
 צרו איתנו קשר כאן
  • בית התפוצות
  • לוחמי הגטאות
  • fundacja
  • JRI
  • משואה - המכון ללימודי שואה
  • usa holocaust museun
  • יד ושם
  • Museum of the History of Polish Jews