בתי הקברות היהודיים בבנדין

מאת: ג'פרי צימבלר

בתי הקברות היהודיים בבנדין
היהודים חיו בבנדין החל מהמאה ה-13. במאה ה-15 נבנה בית הכנסת הראשון בעיר וכן הוקם בית הקברות הראשון במרכז העיר, ברחוב "זאוואלה". בית קברות זה שימש את יהודיבנדין וכן רבות מהקהילות היהודיות שבחבל זגלמביה עד שנת 1831.
הכנסייה הטילה מיסי קבורה על כל יהודי שנפטר ונקבר בבית הקברות. מס זה היה בתוקף בבנדין החל משנת 1588.
בשנת 1687 אירעה תקרית שבה הואשמה קהילת יהודי בנדין כיאפשרה ליהודי הישוב "בויטן" לקבור את מתיהם בבית הקברות שברחוב זאוואלה ללא תשלום מיסי הקבורה. כומר העיר בנדין, יאן קטולצקי, הגיש תביעה כנגד הקהילה היהודית בגיןמעילה.
הכומר נעזר באשה יהודיה שהעידה על התרחשותו של "פשע" זה. המשפט ארך כ-8 שנים ואת פסק הדין נתן בישוף העיר קראקוב.
פסק דין זה קבע כי הקהילה היהודית שלבנדין שיתפה פעולה עם הקהילה של בויטן לשם מעילה בכספי הכנסייה ולכן על קהילת יהודי בנדין לשלם את מיסי הקבורה שלא שולמו .

בראשית המאה ה- 20 היה בית הקברות שברחוב זאוואלה מוזנח ונזקק לשיפוץ בדחיפות. מועצת העיר בנדין מצאה כי מראה בית הקברות צורם את העין ואינו תואם עוד את חזות העיר.
ראש העיר נפגש עם ראשי הקהילה למצוא פתרון לבעיה. העיתונות האנטישמית קראה להריסתו המוחלטת של בית הקברות.
למרות זאת הוא שרד עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. הנאצים הרסו אותו לחלוטין לא הותירו לו זכר וכיום משמש כגן ציבורי קטן ואלמוני במרכז העיר .

בקיץ 1831 תקפה מגיפת חולירע את העיר בנדין ויהודים רבים מתו במגפה. בנוסף לכך יהודים רבים נפלו בקרב בעת המרד הפולני נגד שלטון הצאר הרוסי וכך יותר ממאה יהודים מתו בפרק זמן קצר של מספר שבועות.
בית הקברות הקטן שברחוב זאוואלה היה כבר מלא עד אפס מקום וראשי הקהילה היהודית נאלצו להקים במהירות בית קברות חדש. בסכום של 300 גילדר ותשלום שנתי של 20 גילדר, רכשה הקהילה היהודית שטח אדמה על גבעה למרגלות המבצר מהמאה ה - 14 אותו בנה המלך קאזימיר הגדול.
בית קברות זה שברחוב "פודזמצ'ה" (בפולנית - למרגלות המבצר), שימש את קהילות זגלמביה עד לסוף המחצית השנייה של המאה ה-19. מצבות רבות בבית קברות זה מעוטרות בסמל הנשר הפולני, אות כבוד על כך כיבשנים 1831 ו - 1863 לחמו גברים יהודיים לצד לוחמים פולניים בשתי מרידות הנפל כנגד שלטונו של הצאר הרוסי .

כיום ניתן למצוא כמה מאות מצבות בבית קברות זה. מאות מצבות נוספות כוסו בערמות עפר בעת שהנאצים חפרו מנהרה בגבעה. עיריית בנדין וארגון יוצאי זגלמביה פועלים לשיפוץ וניקוי המצבות הישנות.
ב- 2006 הקים ארגון קהילות יוצאי זגלמביה שער ברזל חדש בכניסה לבית קברות זה. לצערנו, פורעי חוק חסרי תרבות פרקו לאחרונה חלקים ממנו [1].

במחצית השנייה של המאה ה-19 הוקם בית קברות שלישי בעיר בנדין ברחוב "שלצקה".
בית קברות זה שימש את קהילות יהודי בנדין וצ'לדז' עד לתקופת מלחמת העולם הראשונה .
משנת 1943 עשתה חברת אבן סיד ומחצבת "אלטס" שימוש נלוז במצבות. חילולן של מצבות מי שנפטרו בין השנים 1916 ו-1943 המשיך גם לאחר הכיבוש הנאצי. לאחר התערבות ראשי הקהילה היהודית ב - 23 במרץ 1945 אסרה הנהלת המחוז את הריסת בית הקברות.
איסור זה קיבל תוקף בהחלטת מועצת המחוז מיום 2 באוגוסט 1945. החברה הגישה ערעור על החלטה בפני "המשרד המשלתי לביטחון הצבור" וה"וועדה המרכזית של היהודים בפולין".
המוסד האחרון קבע כי ניתן לחצוב ממשאבי השיש שמתחת לבית הקברות וכי ניתן להפיק אבן סיד לאחר העברת הנטמנים והמצבות למקום אחר.
ייצור והפקה בדרך זו , הגורמים הרס מצבות , נתמך גם על ידי "איגוד פועלי תעשיית הבניין שבמחלקה המסחרית של בנדין" בהחלטה מחודש דצמבר 1945.
קרוב לוודאי כי הפקת אבן הסיד לא הופסקה עד לחודש יולי 1946 למרות שצו -איסור -ההפקה אושר על ידי "המשרד המשלתי לביטחון הצבור" בחודש מאי של אותה שנה. הצו ניתן לאחר התערבותם של "המועצה הדתית העליונה של יהודי פולין" ושל נציגי איגודים דתיים יהודיים [2].

בשנות החמישים הולאם בית הקברות שברחוב שלצקה על ידי ממשלת פולין .בראשית שנות ה-60, נהרס לחלוטין, כוסה בשכבות בטון וכיום הוא משמש כמקום חניה ואיסוף אוטובוסים . אין במקום שום שלט המציין שבמקום היה בית קברות יהודי עתיק .
בית הקברות הרביעי והאחרון הוקם על ידי הקהילה היהודית של בנדין בתחום העיר צ'לדז'.


[1] קיימות תוכניות להוציא לאור ספר על בית קברות היסטורי זה בחסות ובמימון מוזיאון זגלמביה המקומי בבנדין.

[2] Jaworski, Wojciech, “ Jewish Religious Communities in Upper Silesia 1945- 1970, ” in

Marcin Wodziński and Janusz Spyra, Jews in Silesia. ( Cracow: Księgarnia Akademicka, 2001) , p. 259.

(ההערה הנ"ל מפרטת את 2 הפרסומים עליהם מסתמך מחבר הספר.)

חברים, מתנדבים ותורמים - קיומו של הארגון תלוי בכם

הפעילות הרבה של הארגון מחייבת הוצאות כספיות בלתי מבוטלות. הכיסוי הכספי העיקרי בא מדמי חבר העומדים על 200 ש"ח. כל תרומה נוספת תתקבל בברכה. אנא, שלמו את דמי החבר כדי שנוכל להמשיך בפעילות החשובה של הארגון. קיומו של הארגון תלוי בכם.

פניה חשובה לחברי הארגון!

חברי ארגון זגלמביה היקרים,

הפעילות השוטפת של הארגון הולכת וגדלה, והשנה היא כללה, בין היתר:

• עריכת טקסים: טו-בשבט, יום השואה, ט' באב
• קיום מפגשי חברים והרמת כוסית לקראת ראש השנה ופסח
• מפגשים של "קפה זגלמביה"
• תחזוקת אתר זגלמביה במודיעין
• הפקת והוצאת עיתון זגלמביה הנשלח לכל החברים בדואר
• תחזוקת אתר אינטרנט ושמירה על עדכניותו באופן תדיר
• מענה לפניות של החברים בחיפוש אחר שורשים
• ועוד

ארגון הפעילות נעשה בהתנדבות. חברי ההנהלה והחברים הפעילים עושים מלאכתם באמונה וללא קבלת כל תמורה שהיא.

לצערנו, ההקצבות שהובטחו לארגון ע"י גורמי הממשלה הופסקו כמעט לחלוטין בטענת חוסר תקציב.
באופק לא נראה כל שינוי למרות הצהרות שנשמעות בתקשורת.

במצב דברים זה ניתן יהיה להמשיך את הפעילות השוטפת, אם ורק אם נגבה מהחברים דמי חבר ותרומות.

חברים שטרם שלמו דמי חבר עבור שנת 2019 מתבקשים לעשות זאת לאלתר.
(דמי החבר השנתיים עומדים על 200 ₪ לשנה למשפחה גרעינית) .

כל תרומה תתקבל בברכה.

נא לשלוח את השיקים לפקודת
"ארגון יוצאי זגלמביה" לכתובת ת.ד. 7799 רמת גן 5217701.

אנו קוראים לכם לתת כתף למען המשך הפעילות החשובה לכולנו.

שימור מורשת אבותינו וזיכרון משפחותינו תלוי רק בנו.

בברכה
דב פניני, יו"ר הארגון
וכל חברי ההנהלה

תשלום דמי חבר באמצעות הבנק

ישירות לחשבון הבנק:
לזכות "ארגון יוצאי זגלמביה", בנק לאומי, הרצליה, סניף 783. חשבון:3460062.
SWIFT Code: LEUMILITXXX
IBAN: IL 820107830000003460062

המשלם בדרך זו מתבקש ליידע אותנו בטופס המצורף או לשלוח העתק מההעברה לפקס.  03-6771542 כדי שנדע למי ולאן לשלוח קבלה. תרמתי, תשלחו לי קבלה

תשלום דמי חבר באמצעות צ’קים

באמצעות הדואר - בשיק לפקודת ארגון יוצאי זגלמביה, ת"ד 7799, רמת גן 5217701

מתנדבים ותורמים לעמותה

ארגון זגלמביה פועל בהרבה נושאים. יש הרבה נושאים בתכנון שלא מיושמים מכיוון שאין כוח אדם שיטפל בהם. אנא, תרמו מזמנכם ובואו להתנדב בארגון.
 צרו איתנו קשר כאן
  • בית התפוצות
  • לוחמי הגטאות
  • fundacja
  • JRI
  • משואה - המכון ללימודי שואה
  • usa holocaust museun
  • יד ושם
  • Museum of the History of Polish Jews